Info – Flyer Sichhënn.lu

Déier vermësst!

Tier vermisst!

Animal disparu!

Animal missing!

Déier vermësst / Mënsch vermësst:

+352 28 99 73 79

Déier vermësst / Mënsch vermësst:

+352 28 99 73 79

Helpline:   +352 28 99 73 79

Op d’Bild klicken fir ze vergréisseren!

Dir wëllt eis ënnerstëtzen?

Bankverbindung:
Sichhenn.lu
IBAN LU34 0019 5155 7362 5000
BIC BCEELULL

oder ganz einfach online!

Villmools Merci fir ären Don!

QR Code mat der Digicash-App scannen an ee Montant aginn!

oder iwwert eisen Onlineshop
mat VISA oder per Virement