Helpline:   +352 28 99 73 79

Op d’Bild klicken fir ze vergréisseren!

Dir wëllt eis ënnerstëtzen?

Bankverbindung:
Sichhenn.lu
IBAN LU34 0019 5155 7362 5000
BIC BCEELULL

oder ganz einfach online!

Villmools Merci fir ären Don!

Wien si mir?

Sichhënn.lu ass eng Asbl, déi sech aus Benevole zesumme setzt, déi mat hiren Hënn am Beräich Mantrailing a Pettrailing ausgebilt sinn. Mat Hëllef vun eiser jorelaanger Erfarung an Ausbildung, reegelméisseger Fortbildung an engem gutt sortéierten a steteg erweidertem Equipement bidde mir eis Hëllef fir vermësste Mënschen an Déieren erëmzefannen.
Méi Informatiounen zu den eenzelne Mënsch-Hond-Teams fannt dir ënnert dem Menüpunkt „Asazteam“!

Wann Dir eis Hëllef braucht, kënnt Dir eis per Telefon, Mail oder iwwert eise Kontaktformulaire erreechen.