Wien si mir?

Sichhënn.lu ass eng Asbl, déi sech aus Benevole zesumme setzt, déi mat hiren Hënn am Beräich Mantrailing a Pettrailing ausgebilt sinn. Mat Hëllef vun eiser jorelaanger Erfarung an Ausbildung, reegelméisseger Fortbildung an engem gutt sortéierten a steteg erweidertem Equipement bidde mir eis Hëllef fir vermësste Mënschen an Déieren erëmzefannen. Eisen Service bidde mir benevole un, dofir freeë mir eis iwwer all Ënnerstëtzung a Form vun engem Don fir eisen Equipement a Stand ze halen an ze erweideren.

Méi Informatiounen zu den eenzelne Mënsch-Hond-Teams fannt dir ënnert dem Menüpunkt “Asazteam”!

Wann Dir eis Hëllef braucht, kënnt Dir eis per Telefon, Mail oder iwwert eise Kontaktformulaire erreechen.

Comité Sichhënn.lu

Tanja Forette Argos Mantrailer Pettrailer Tiersuche Menschensuche Einsatz Mantrailing Pettrailing

Tanja Forette

Presidentin

Benny Schiltz Sally Mantrailer Pettrailer Sichhenn.lu

Benny Schiltz

Tresorier

Inge Wanken Mantrailer Pettrailer Sichhenn.lu

Ulrike Forette

Secretaire

Carine Woltz Mantrailer Pettrailer Sichhenn.lu

Carine Woltz

Comité Member

Asazteam Sichhënn.lu

Tanja Forette Argos Mantrailer Pettrailer Tiersuche Menschensuche Einsatz Mantrailing Pettrailing

Tanja Forette

Méi Informatiounen

Benny Schiltz Sally Mantrailer Pettrailer Sichhenn.lu

Benny Schiltz

Méi Informatiounen

Carine Woltz Mantrailer Pettrailer Sichhenn.lu

Carine Woltz

Méi Informatiounen

Michèle Settinger Mantrailer Pettrailer Tiersuche Menschensuche Einsatz Mantrailing Pettrailing

Michèle Settinger

Méi Informatiounen

Natascha Schmitz Mantrailer Pettrailer Tiersuche Menschensuche Einsatz Mantrailing Pettrailing

Natascha Schmitz

Méi Informatiounen

Inge Wanken Mantrailer Pettrailer Sichhenn.lu
Inge Wanken Mantrailer Pettrailer Sichhenn.lu
Inge Wanken Mantrailer Pettrailer Sichhenn.lu

Laura Wassnich

Méi Informatiounen!

Inge Wanken Mantrailer Pettrailer Sichhenn.lu

Véronique Goblet

A Bearbechtung!

Inge Wanken Mantrailer Pettrailer Sichhenn.lu

Jeremy Kiser

Asazhelfer

Inge Wanken Mantrailer Pettrailer Sichhenn.lu

Bianca Scherer

Asazhelfer