MIR BRAUCHEN DENG HËLLEF !!
 
Mir hunn eis d’Material ëm eng dringend benéidegt Liewendfal erweidert, déi mir duerch d’Done vu léiwen Leit finanzéiere konnten,.
 
Leider feelt eis nach eng Remorque, wéi déi op der Foto, fir des Fal och kënne schnell an onkomplizéiert op déi benéidegt Plazen ze transportéieren! 
Mir géingen eis iwwert all kleng finanziell Ënnerstëtzung freeë fir esou eng Remorque ze finanzéieren!

 

Kont:

Sichhenn.lu
IBAN LU34 0019 5155 7362 5000
BIC BCEELULL

Communicatioun: Remorque

——————————–

VILLMOOLS MERCI!!!

 

WIR BRAUCHEN DEINE HILFE !!
 

Wir haben unser Equipment um eine dringend benötigte Lebendfalle erweitert, die wir durch die Spenden netter Menschen finanzieren konnten!

Leider fehlt uns jetzt noch ein Hänger, so wie der auf dem Bild, um die Lebendfalle schnell und unkompliziert transportieren zu können!
Wir würden uns über jede kleine finanzielle Unterstützung um diesen Hänger zu finanzieren freuen!

 

 

Konto:

Sichhenn.lu
IBAN LU34 0019 5155 7362 5000
BIC BCEELULL

Mitteilung: Anhänger

——————————–

VIELEN DANK!!!